Köpingsviks Samfällighetsförening

Här hittar du information om Samfällighetsföreningen, nyheter och aktiviteter, årsmöteshandlingar och kontaktadresser till föreningens styrelse. Hör gärna av dig till styrelsemedlemmarna med frågor eller förslag till åtgärder eller aktiviteter.

Vinterväghållning
Medlemmar kan efter samtal till styrelsen hämta snöpinnar på Gata Park förrådet. Fastighetsägare kan då sätta upp snöpinnar på de vägar som behöver snöröjas. Detta gäller fastboende inom Köpingsviks samfällighet.

Ansvarsområdet för Köpingsviks Samfällighetsförening (klicka på bilden för att förstora)ansvarsomrade

Om Köpingsviks Samfällighetsförening
Genom Lantmäteriförrättning 1962-10-08 bildades Köpingsviks Vägförening. 1984-12-14 (akt Köping 1336) och 1991-09-11 (akt 85-554) reviderades Vägföreningens omfattning och uppgifter.
2000-07-27 beslutades ombildning till Köpingsviks Samfällighetsförening. Stadgar upprättades enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och antogs vid föreningsstämma 2001-07-26, senare reviderade 2003-07-26 och 2004-04-22.
Föreningen förvaltar vägar och parkområden i enlighet med angivna akter. På en översiktskarta anges ungefärlig sträckning för föreningens ansvarsområde. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen i akterna enligt ovan. Antalet medlemmar i Samfällighetsföreningen är f.n. 358 st, varav permanentboende medlemmar 150 st, näringsidkare 46 st, kyrklig verksamhet 3 st, kommunal verksamhet 3 st och fritidsboende 156 st.

Beräkning av andelstal

Obebyggd fastighet 1/4 andel
Bebyggd bostadsfastighet (Såväl permanent som fritidsbostad) 1 andel
Fastighet som inrymmer hyreshus, butik eller rörelse av mindre omfattning 2 andelar
Fastighet med omfattande verksamhet sett ur trafiksynpunkt 5 andel

Årsavgiften är f.n. 900 kr/andel.
Bankgiro: 5583-7900
Org.nr: 717907-3106

Dokument & Protokoll
Föreningsstämma
Styrelsemöte
Ansvarsområde
Stadgar
Styrelse 2022
Information om siktförhållanden

Kontakt
Jörgen Ljungholm
Tel: 010-357 03 00
E-post: jorgen.ljungholm@kalmarvatten.se